Skip to main content

 

Czy wiesz, jak ważna jest płyta wermikulitowa w twoim kominku? Jedną z kluczowych korzyści z jej wykorzystania jest zwiększenie wydajności spalania:
Nowoczesny kominek to nie tylko źródło ciepła, ale przede wszystkim wydajne i przemyślane urządzenie grzewcze. Dzięki odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji, w kominku dochodzi do tak zwanego “zupełnego spalania”. Jak to działa?
Płyta wermikulitowa w kominku odpowiada za skierowanie energii cieplnej w odpowiednie miejsca komory spalania, zwiększając tym samym temperaturę płomienia. W efekcie stwarza się warunki, w których drewno spala się prawie w 100%. Bez takiej płyty procesy spalania są zaburzone, a znaczna część substancji palnych zawartych w drewnie nie jest spalana i wyrzucana z dymem do komina.
Dlatego płyta wermikulitowa to klucz do wydajnego i ekologicznego spalania w twoim kominku! 🌳🔥
Ale pamiętaj! Regularne sprawdzanie stanu płyty wermikulitowej w twoim kominku jest niezwykle ważne. Uszkodzone płyty mogą zaburzyć proces spalania i zwiększyć emisję szkodliwych substancji. Dlatego zawsze zalecamy wymianę uszkodzonych płyt wermikulitowych, aby cieszyć się bezpiecznym i wydajnym kominkiem.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych firm, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Numer kontraktu: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne. Celem projektu jest zdobycie wiedzy specjalistycznej z zakresu wprowadzenia produktu - przemysłu - technologii multimedialnej na rynek senegalski, skutkującej opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej wdrożeniem w ramach sceny zagranicznej. W wyniku realizacji projektu, sprzedaż eksportowa produktów oferowanych przez Bauwer Sp.z oo. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł. Dofinansowanie UE projektu: 200 000,00 zł