Skip to main content

Tynki termoizolacyjne Bauwer są idealnym rozwiązaniem do renowacji elewacji zabytkowych budynków. Dzięki połączeniu wielu właściwości jest to rozwiązanie, które kompleksowo zabezpieczy konstrukcję starego budynku i jednocześnie pozwoli na przywrócenie jej walorów estetycznych.

IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA

Tynki termoizolacyjne BAUWER na bazie perlitu (potocznie – tynki perlitowe) posiadają wysokie parametry cieplne o współczynniku przewodzenia ciepła min. 0,068 W/mK. Już grubość 4 cm pozwala podwoić opór cieplny ściany w starym budynku, co przekłada się na zmniejszenie strat ciepła.

PRZYWRÓCENIE WALORÓW ESTETYCZNYCH ELEWACJI

Renowacja elewacji za pomocą tynku BAUWER jest nowoczesnym rozwiązaniem do odtworzenia pierwotnego wyglądu budynków zabytkowych. Dzięki dużej plastyczności oraz niskiej gęstości, z tynków BAUWER można wykonywać wszelkie elementy ozdobne elewacji takie jak gzymsy, bonie, pilastry i t.d. Dodatkowo elementy wykonane z tynku BAUWER są pięciokrotnie lżejsze od tych wykonanych z zapraw cementowych, co znacznie podwyższa ich żywotność.

ODPROWADZENIE WILGOCI

tynk termoizolacyjny

Tynki BAUWER cechują się wysoką paroprzepuszczalnością, w przeciwieństwie do tradycyjnych materiałów wykorzystywanych do wykonywania elewacji. Materiały o niskiej dyfuzyjności zamykają wodę w murze, w konsekwencji jej ilość stale rośnie, szczególnie w wilgotnych porach roku. Doprowadza to do tego, że w skutek podciągania kapilarnego, zawarta w murach woda wraz z rozpuszczonymi w niej solami penetruje mury na znaczną wysokość. Oprócz negatywnych skutków dla stanu technicznego murów prowadzi to do zwiększenia wilgotności w pomieszczeniach, co znacznie pogarsza mikroklimat oraz prowadzi do rozwoju pleśni.

Tabela paroprzepuszczalność tynku perlitowego

Tynki BAUWER dzięki swojej porowatej strukturze oraz dużej przepuszczalności pozwalają na szybkie odparowywanie zawartej wilgoci ze ścian, w konsekwencji osuszając mury oraz przyległe pomieszczenia.

 

ODPROWADZENIE SOLI

Tynk renowacyjny termoizolacyjnyNajwiększym wrogiem ścian wznoszonych z wykorzystaniem starych technologii jest sól penetrująca ściany wraz z podciąganą wodą. Zawarte w wodzie rozpuszczone sole niszczą mury od środka. Sole krystalizując się doprowadzają do pękania, rozsadzania i rozwarstwiania struktury cegły. Duża porowatość oraz dyfuzyjność tynków BAUWER zabezpiecza mury przed negatywnym działaniem soli poprzez odprowadzenie tej soli z murów i jej magazynowanie. Zawarta w wodzie sól krystalizuje się w porach tynku podczas wysychania. Im większa jest grubość tynku, tym więcej soli może odłożyć się w jego strukturze.

ZWALCZANIE PLEŚNI

Ciepłe tynkiTynk termoGłównym czynnikiem powodującym powstawanie pleśni jest podwyższona wilgotność na styku różnych warstw ściany lub na jej powierzchni. Istnieje kilka najczęstszych przyczyn podwyższenia wilgotności ścian:

  • Zawilgocenie ścian w wyniku podciągania kapilarnego,
  • Kondensacja międzywarstwowa,
  • Kondensacja powierzchniowa.

Wykorzystanie tynków BAUWER pozwala przeciwdziałać wszystkim tym zjawiskom.

  • Tynki BAUWER dzięki swojej porowatej strukturze oraz dużej przepuszczalności pozwalają na szybkie odparowywanie wilgoci ze ścian.
  • Wykorzystanie tynków termoizolacyjnych pozwala skutecznie przesunąć punkt rosy poza mur.
  • Nałożenie tynków BAUWER jako pokrycia elewacji pozwala na zwiększenie efektywnej wartości współczynnika temperaturowego na powierzchni wewnętrznej f(Rsi), co pozwala na prawidłowe wykonanie przegrody pod kątem wymogów dotyczących uniknięcia rozwoju pleśni.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed powstawaniem pleśni na ścianach jest wykorzystanie wysokodyfuzyjnego tynku wapiennego – BAUWER Lime. Tynk ten, dzięki odczynowi zasadowemu skutecznie zabezpiecza przed powstawaniem pleśni nawet w miejscach szczególnie na to narażonych (w narożach, za wysokimi meblami i t.d.). Dzięki swojej dużej paroprzepuszczalności filtruje powietrze, które poprzez cyrkulację jest oczyszczane w wyniku kontaktu z wapnem, z którego wykonany jest tynk BAUWER Lime.

OCHRONA MURU PRZED PRZEMARZANIEM

Efekty stosowania tynku termoizolacyjnegoDodatkową zaletą wykorzystania tynków termoizolacyjnych BAUWER jest to, że w okresie zimowym nie dochodzi do zamarzania wody znajdującej się w murach. W wypadku wykorzystania innych tynków, woda zamarzając zwiększa swoją objętość, co prowadzi do zniszczeń ścian. Jest to szczególnie ważne w przypadku budynków zabytkowych, ściany których w okresie zimowym zawierają znaczną ilość wody.

Aby zapoznać się z ofertą Bauwer dedykowaną renowacją budynków, prosimy o pobranie oferty TUTAJ ulotka_PDF.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych firm, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Numer kontraktu: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne. Celem projektu jest zdobycie wiedzy specjalistycznej z zakresu wprowadzenia produktu - przemysłu - technologii multimedialnej na rynek senegalski, skutkującej opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej wdrożeniem w ramach sceny zagranicznej. W wyniku realizacji projektu, sprzedaż eksportowa produktów oferowanych przez Bauwer Sp.z oo. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł. Dofinansowanie UE projektu: 200 000,00 zł