Skip to main content

Streszczenie: Omówienie rosnących wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej ścian wewnętrznych. Wskazanie na przepisy prawne i standardy, które muszą być spełnione, aby budynek był energooszczędny i komfortowy dla użytkowników.


Współczesne budownictwo musi sprostać wielu wyzwaniom, w tym rosnącym wymaganiom dotyczącym efektywności energetycznej i komfortu cieplnego. Jednym z materiałów, które pomagają osiągnąć te cele, są tynki termoizolacyjne. Przyjrzyjmy się, dlaczego są one niezbędne w nowoczesnym budownictwie oraz jakie przepisy prawne i standardy muszą spełniać, aby zapewnić energooszczędność i komfort użytkowania budynków.

Rosnące wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej

Wymogi dotyczące izolacyjności cieplnej budynków stale rosną, aby sprostać nowym standardom energooszczędności oraz rosnącym oczekiwaniom użytkowników w zakresie komfortu cieplnego. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, określa minimalne wartości współczynnika przenikania ciepła „U” dla ścian wewnętrznych. Przykładowo, dla ścian oddzielających pomieszczenia ogrzewane od klatek schodowych czy korytarzy, współczynnik ten powinien wynosić maksymalnie 1,00 W/(m²*K)​.

Przepisy prawne i standardy

Zgodność z przepisami prawnymi jest kluczowa w nowoczesnym budownictwie. Oprócz wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej, przegrody budowlane muszą spełniać również wymagania akustyczne oraz przeciwpożarowe. Rozporządzenie CPR (Construction Products Regulation) definiuje siedem podstawowych wymagań do budynków, z których jednym z najważniejszych są wymogi akustyczne. Ma to bezpośredni wpływ na zdrowie i komfort użytkowników, dlatego odpowiedni dobór materiałów izolacyjnych jest niezbędny​.

Zalety tynków termoizolacyjnych

Tynki termoizolacyjne oferują szereg korzyści, które sprawiają, że są one idealnym rozwiązaniem w nowoczesnym budownictwie:

  1. Oszczędność energetyczna: Dzięki wysokiej izolacyjności cieplnej, tynki termoizolacyjne znacząco redukują straty ciepła, co przekłada się na niższe koszty ogrzewania budynków. W efekcie, inwestorzy mogą liczyć na szybki zwrot z inwestycji w termomodernizację.
  2. Komfort termiczny: Tynki termoizolacyjne zapewniają stabilną temperaturę wewnątrz budynku, eliminując zimne mostki termiczne i poprawiając komfort użytkowników. Dzięki temu, mieszkańcy mogą cieszyć się przyjemnym klimatem wewnątrz swoich domów przez cały rok.
  3. Redukcja hałasu: Oprócz właściwości termicznych, tynki termoizolacyjne poprawiają również izolacyjność akustyczną przegród budowlanych. Chronią one mieszkańców przed hałasem zewnętrznym oraz hałasem przenikającym między pomieszczeniami, co jest szczególnie ważne w budynkach wielorodzinnych​.
  4. Bezpieczeństwo pożarowe: Nowoczesne tynki termoizolacyjne spełniają również rygorystyczne wymagania przeciwpożarowe, co jest szczególnie istotne w przypadku ścian oddzielających drogi ewakuacyjne, takie jak korytarze i klatki schodowe. Stosowanie niepalnych materiałów izolacyjnych zapewnia dodatkową ochronę w razie pożaru​.

Podsumowanie

Tynki termoizolacyjne są nieodzownym elementem nowoczesnego budownictwa. Spełniają one nie tylko surowe wymagania prawne dotyczące izolacyjności cieplnej, ale także oferują dodatkowe korzyści, takie jak poprawa komfortu termicznego, redukcja hałasu oraz zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego. Dzięki tym właściwościom, tynki termoizolacyjne przyczyniają się do tworzenia energooszczędnych i komfortowych budynków, które odpowiadają na rosnące wymagania inwestorów i użytkowników. Warto zatem rozważyć ich zastosowanie w każdej nowoczesnej inwestycji budowlanej.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III osi priorytetowej – Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach; Działanie: 3.3. Wsparcie promocji i internacjonalizacji innowacyjnych firm, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Numer kontraktu: POIR-03.03.01-00-0001/17-00 Polskie Mosty Technologiczne. Celem projektu jest zdobycie wiedzy specjalistycznej z zakresu wprowadzenia produktu - przemysłu - technologii multimedialnej na rynek senegalski, skutkującej opracowaniem strategii ekspansji, a następnie jej wdrożeniem w ramach sceny zagranicznej. W wyniku realizacji projektu, sprzedaż eksportowa produktów oferowanych przez Bauwer Sp.z oo. na rynku docelowym. Całkowita wartość projektu: 200 000,00 zł. Dofinansowanie UE projektu: 200 000,00 zł